Loading...
Skip to main content

Sáng ngày 15/3/2022 vừa qua, Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

(17/03/2023 15:31)

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Phạm Văn Thành - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Kiến Xương và đồng chí Vũ Đông Giang - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương; cùng toàn thể đoàn viên công đoàn cơ sở TAND huyện.

image

Công đoàn Cơ sở Tòa án nhân dân huyện có 14 đoàn viên, trong đó có 13 đảng viên. Đoàn viên CĐCS Tòa án nhân dân huyện có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Huyện ủy, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương, tập thể công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân huyện đã bám sát tình hình thực tế của đơn vị để cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ; tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua trong công chức, người lao động góp phần xây dựng Chi bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiệm kỳ 2023-2028 với Khẩu hiệu hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; phát huy quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị nhằm chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước kết hợp chặt chẽ với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng mọi hoạt động vè cơ sở, xây dựng CĐCS vững mạnh toàn diện; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

image

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới gồm 03 đồng chí, đồng chí Phan Anh Tuấn – Phó Chánh án TAND huyện là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu ra 01 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 162
cdscv