Loading...
Skip to main content

TAND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2023

(20/02/2023 16:13)

Sáng ngày 20/02/2023, TAND tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác xét xử 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2023 và rút kinh nghiệm công tác xét xử các loại án.

image

Đồng chí Phạm Văn Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh; các đồng chí Chánh tòa, Phó Chánh tòa; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký TAND tỉnh; Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán TAND các huyện, thành phố.

Đại diện lãnh đạo TAND tỉnh đồng chí Đỗ Mạnh Tăng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh thông báo kết quả giải quyết, xét xử các loại án, danh sách các vụ án bị hủy của Tòa án hai cấp 4 tháng đầu năm 2023, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết xét xử các loại án. Theo tổng hợp 4 tháng đầu năm 2023, TAND 2 cấp tỉnh Thái Bình đã giải quyết, xét xử 1.084/1.868 vụ, việc, đạt tỷ lệ 58%. Trong đó: TAND tỉnh đã giải quyết, xét xử 131/261 vụ, việc; TAND các huyện, thành phố đã giải quyết, xét xử 953/1.538 vụ, việc.

image

Đồng chí Đỗ Mạnh Tăng - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh

Đồng thời cũng tại Hội nghị này, lãnh đạo TAND tỉnh đã trực tiếp tổ chức rút kinh nghiệm đối với các vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ, những khó khăn vướng mắc để cùng rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án trong thời gian tới.

Kết luận, bế mạc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo TAND tỉnh, đồng chí Chánh án TAND tỉnh yêu cầu các đơn vị Tòa án hai cấp tỉnh Thái Bình cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về các vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan đã được chỉ ra tại Hội nghị; yêu cầu các đơn vị Tòa án hai cấp trong thời gian tới tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, cấp ủy địa phương về cải cách tư pháp; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác đấu tranh xử lý các vụ án, vụ việc. Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 163-KH/BCSĐ ngày 30/12/2022 của Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án hai cấp năm 2023 theo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao và Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao; tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về giải quyết, xét xử các loại án; Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án; việc xét xử trực tuyến theo tinh thần Nghị quyết số 33 của Quốc Hội; việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án… phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị Tòa án hai cấp năm 2023 đã đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế tại địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị:

image


Các tin khác

Lượt xem: 127
cdscv