Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác xét xử 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(25/04/2022 14:52)

Ngày 23/4/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác xét xử 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo TAND tỉnh và toàn thể Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh; Thẩm phán Tòa án nhân dân các huyện, thành phố.

image

Đồng chí Phạm Văn Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm (từ 01/10/2021 đến 31/3/2022) Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình đã giải quyết, xét xử được 1.713/2.643 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 64.8%. Trong đó: cấp tỉnh 248/641 vụ việc, đạt tỷ lệ 38,7%; cấp huyện 1.465/2002 vụ việc, đạt tỷ lệ 73,2% (So với cùng kỳ năm 2021 thụ lý giảm 186 vụ, việc; giải quyết giảm 376 vụ việc). Tỷ lệ giải quyết bình quân là 5,5 vụ, việc/Thẩm phán/tháng. Tỷ lệ hòa giải thành của Tòa án nhân dân hai cấp đạt trên 66%. TAND hai cấp đã tổ chức được 38 phiên tòa rút kinh nghiệm; đã đăng tải 100% bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân theo quy định; đã ra quyết định thi hành án hình sự đối với 100% bị án, đã kiểm tra 100% hồ sơ, bản án, quyết định các loại án của 8/8 TAND cấp huyện không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật để kịp thời rút kinh nghiệm về công tác giải quyết các loại án, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo thống nhất áp dụng pháp luật trong TAND hai cấp. Bên cạnh đó, báo cáo đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Tỷ lệ giải quyết án dân sự, hành chính còn thấp; tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh để triển khai xây dựng hệ thống xét xử trực tuyến các vụ án Hình sự kết nối điểm cầu thành phần với Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã nêu ra một số vấn đề còn thiếu sót trong công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2022 của Tòa án nhân dân hai cấp; đặc biệt rút kinh nghiệm đối với các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán và Hội đồng xét xử cần được nghiêm túc nhìn nhận, trao đổi và rút kinh nghiệm để công tác giải quyết, xét xử các loại án trong thời gian tới đạt được kết quả cao hơn. Các đại biểu đã tích cực thảo luận, trao đổi, chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án theo luật định.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi thảo luận, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh kết luận và yêu cầu: (1) Các đơn vị, cá nhân trong hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Kết luận của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022; (2) Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án nhất là các vụ án sắp hết thời hạn giải quyết, không để án quá hạn, không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết án, khắc phục triệt để những thiếu sót trong công tác xét xử mà TAND tối cao và TAND tỉnh đã rút kinh nghiệm; (3) Thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, ra đầy đủ, đúng hạn quyết định thi hành án, việc hoãn, tạm hoãn thi hành án phải đẩy đủ căn cứ; (4) Triển khai thi hành có hiệu quả Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án và Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến; (5) tổ chức tốt phiên tòa rút kinh nghiệm; thực hiện việc công khai bản án, quyết định của Tòa án theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ của cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp; (6) tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và các chức danh tư pháp, thực kiện kế hoạch điều động, luận chuyển công tác đối với cán bộ công chức TAND hai cấp theo đúng chỉ đạo của TAND tối cao; (7) đẩy mạnh công tác thi đua, nâng cao chất lượng trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.


Các tin khác

Lượt xem: 180
cdscv