Skip to main content

Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

(01/11/2021 15:49)

Thực hiện Kế hoạch liên ngành giữa Tòa án nhân dân tỉnh - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Ngày 27/10/2021, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo hình thức trực tuyến, xét xử sơ thẩm vụ án dân sự “Kiện đòi tài sản” giữa: Nguyên đơn: ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1964, địa chỉ: thôn T, xã T, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Bị đơn: Ủy ban nhân dân xã T, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Vụ án do đồng chí Lê Thị Hương Lan - Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa.

image

Tham dự và theo dõi phiên tòa có các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký của Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy và toàn thể Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy. Tham dự và theo dõi trực tuyến có 18 điểm cầu của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình.

Đây là vụ án “Kiện đòi tài sản” phức tạp nên Lãnh đạo hai cơ quan Tòa án nhân dân huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy đã phối hợp quyết định lựa chọn để thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm.

Thẩm phán được phân công đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự để xây dựng hồ sơ kể từ khi thụ lý vụ án; thu thập, xác minh tài liệu chứng cứ và các hoạt động tố tụng khác đến khi xây dựng kế hoạch hỏi và điều hành phiên tòa theo đúng tinh thần cải cách tư pháp.

Tại phiên tòa, Chủ tọa không hạn chế thời gian tranh tụng, tạo điều kiện cho những người tham gia tố tụng trình bày hết ý kiến của mình. Đặc biệt là phần tranh luận, nguyên đơn và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, người đại diện theo pháp luật của bị đơn được quyền trình bày ý kiến tranh luận của mình, được tham gia đối đáp với các ý kiến, quan điểm trái ngược với ý kiến, quan điểm một cách công bằng, dân chủ và khách quan. Qua đó, Hội đồng xét xử đã căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện khách quan các chứng cứ để xét xử vụ án đúng pháp luật. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm và đề xuất quan điểm giải quyết vụ án rõ ràng.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và Hội đồng xét xử đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm, tại cuộc họp cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa. Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa nhất trí cao đánh giá ưu và khuyết điểm trong việc điều hành phiên tòa và sẽ rút kinh nghiệm trong việc tổ chức các phiên tòa sau.  

Việc tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm liên ngành của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện được tinh thần, ý thức trách nhiệm, vai trò của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên. Nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án. Thông qua phiên tòa rút kinh nghiệm các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký, Kiểm sát viên tự học hỏi, nâng cao được trình độ, kỹ năng xử lý các tình huống tại phiên tòa, tích lũy kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.


Các tin khác

Lượt xem: 1016
cdscv