Skip to main content
  • Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy tích cực hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (18/06/2021)

    Thực hiện công văn số 172/TA-VP của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình về việc “Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy”, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tích cực thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý. Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy, Đài Truyền thanh truyền hình huyện Thái Thụy tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử 04 vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; đưa tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.


  • Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (16/06/2021)


  • Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến, xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” (16/06/2021)


  • Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tích cực thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (11/06/2021)


  • Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến (08/06/2021)


  • Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng tích cực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (03/06/2021)


cdscv