Skip to main content

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018

STT

Ngày, tháng, năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

1

/10/2018

TAND tỉnh Thái Bình

Đ/c

Đ/c

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

2

/10/2018

TAND TP Thái Bình

Đ/c

Đ/c

Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình

3

/10/2018

TAND huyện Vũ Thư

Đ/c

Đ/c

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư

4

/10/2018

TAND huyện Kiến Xương

Đ/c

Đ/c

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương

5

/10/2018

TAND huyện Tiền Hải

Đ/c

Đ/c

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải

6

/10/2018

TAND huyện Thái Thụy

Đ/c

Đ/c

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy

7

/10/2018

TAND huyện Đông Hưng

Đ/c

Đ/c

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng

8

/10/2018

TAND huyện Hưng Hà

Đ/c

Đ/c

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà

9

/10/2018

TAND huyện Quỳnh Phụ

Đ/c

Đ/c

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ


cdscv