Skip to main content

Lịch công tác lãnh đạo tuần 3 tháng 10

Lịch công tác lãnh đạo tuần 3 tháng 10

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN
Đ/c
Phạm Văn Thịnh

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c
Tô Thị Lý

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c
Đỗ Mạnh Tăng

Thứ Hai
Ngày: …./10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba
Ngày: …./10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Tư
Ngày: …./10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm
Ngày: …/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu
Ngày: /10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Bảy
Ngày: …/10

Sáng

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật
Ngày: …/10

Sáng

Nghỉ

Chiều


cdscv