Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Image
Phạm Ngọc Thành
Năm sinh: 1970
Quê quán: xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái BìnhChánh án TAND thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Image
Nguyễn Thị Linh Nga
Năm sinh: 1976
Quê quán: xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái BìnhChánh án TAND huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Image
Vũ Đông Giang
Năm sinh: 1973
Quê quán: xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái BìnhChánh án TAND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Image
Chu Tuấn Vương
Năm sinh: 1973
Quê quán: xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái BìnhChánh án TAND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Image
Nguyễn Thị Thúy Hoàn
Năm sinh: 1972
Quê quán: xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái BìnhChánh án TAND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Image
Lưu Toàn Nghĩa
Năm sinh: 1963
Quê quán: xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái BìnhChánh án TAND huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Image
Nguyễn Bá Khâm
Năm sinh: 1959
Quê quán: xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái BìnhChánh án TAND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Image
Nguyễn Thanh Bằng
Năm sinh: 1961
Quê quán: xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bìnhcdscv