Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

Image
Phạm Văn Thịnh
Năm sinh: 1963
Quê quán: xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái BìnhPhó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

Image
Tô Thị Lý
Năm sinh: 1967
Quê quán: xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái BìnhPhó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

Image
Đỗ Mạnh Tăng
Năm sinh: 1974
Quê quán: xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bìnhcdscv