Skip to main content
giới thiệu tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

giới thiệu tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

img

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH TAND TỈNH THÁI BÌNH

Thái Bình là một tỉnh nông nghiệp ven biển thuộc đồng bằng sông Hồng, diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 1.545.84 km2, dân số khoảng 1,9 triệu người. Trung tâm tỉnh là thành phố Thái Bình cách thủ đô Hà Nội 110 km về phía đông nam, cách thành phố Hải Phòng 70 km về phía tây nam. Thái Bình tiếp giáp với 5 tỉnh, thành phố: Hải Dương ở phía bắc, Hưng Yên ở phía tây bắc, Hải Phòng ở phía đông bắc, Hà Nam ở phía tây, Nam Định ở phía tây và tây nam. Phía đông là biển Đông (vịnh Bắc Bộ). Là nơi có nhiều di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia như: Đền Tiên La, Đền Trần, Chùa Keo, Đền Đồng Bằng ...

Thái Bình là quê hương cách mạng gắn với các phong trào đấu tranh cách mạng của dân tộc tiêu biểu là phong trào tiếng trống năm ba mươi (1930-Tiền Hải, Thái Bình). Thái Bình cũng là quê hương của các vị danh nhân tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử như Bát nạn tướng quân Vũ Thị Thục Nương (nữ tướng tài ba dưới thời Hai Bà Trưng); Nhà bác học lỗi lạc Lê Quý Đôn; Hoàng Văn Thái, Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng tham mưu trưởng đầu tiên, Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam; Nguyễn Đức Cảnh, đại biểu chính thức tham gia thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930, Chủ tịch công hội đỏ đầu tiên (tiền thân của Công đoàn Việt Nam); Vũ Ngọc Nhạ, Thiếu tướng, là một trong 4 huyền thoại trong ngành tình báo Việt Nam; Nguyễn Thị Chiên, nữ anh hùng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam; Tạ Quốc Luật, người giương cao ngọn cờ trên nóc hầm Đờ Cát trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử; Phạm Tuân, Trung tướng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Liên Xô, phi công, phi hành gia đầu tiên của Việt Nam và Châu Á bay lên vũ trụ. Thái Bình cũng là quê hương của triều đại nhà Trần và Thái sư Trần Thủ Độ ...

Trải qua quá trình lịch sử từ khi nước nhà được độc lập năm 1945, quá trình hình thành và phát triển của ngành Toà án Thái Bình gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như quá trình xây dựng và hoàn thiện của ngành Toà án nhân dân với tiền thân là Toà án quân sự cách mạng tỉnh Thái Bình được thành lập cuối tháng 9/1945 theo Sắc lệnh số 33/SL ngày 13/9/1945. Thời kỳ 1946 - 1950 là Toà án đệ nhị cấp ở tỉnh được thành lập theo Sắc lệnh số 13/SL ngày 24/01/1946. Thời kỳ 1950 - 1954 Toà án cấp tỉnh được đổi tên thành Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình theo Sắc lệnh số 85/SL ngày 22/5/1950. Năm 1959 tách bộ phận công tố khỏi Toà án nhân dân tỉnh thành lập Viện công tố tỉnh. Từ tháng 4/1962 Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình được phát triển và tổ chức theo Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 1960. Từ năm 1981 Toà án nhân dân tỉnh tổ chức theo Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1981. Thời kỳ 1992 - 2002: Toà án nhân dân tỉnh tổ chức bộ máy theo quy định của Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1992. Thời kỳ 2002 đến nay: Tổ chức bộ máy Toà án nhân dân tỉnh có Uỷ ban Thẩm phán; các Toà chuyên trách: Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Hành chính; các phòng: Giám đốc Kiểm tra, Tổ chức, Văn phòng. Ngành Tòa án Thái Bình có 08 đơn vị cấp huyện gồm: TAND thành phố Thái Bình và TAND 07 huyện. Tổng số biên chế gồm 165 cán bộ công chức (TAND tỉnh 50; TAND các huyện, thành phố 105), trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 14 đ/c, trung cấp 68 đồng chí, sơ cấp 77 đồng chí, về trình độ chuyên môn 100% cán bộ nghiệp vụ có trình độ đại học luật, trong đó có 16 đồng chí có trình độ Cao học Luật.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Toà án nhân dân tối cao, cấp uỷ, chính quyền địa phương, ngành Toà án Thái Bình đã được đầu tư, nâng cấp nhiều công trình trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác xét xử và các mặt công tác khác của ngành đạt kết quả cao. Cùng với các đơn vị Toà án trong cả nước, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Toà án Thái Bình đã nỗ nực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xét xử, xây dựng cơ quan tiên tiến, các tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và của ngành. Với những kết quả đã đạt được trong công tác, Toà án nhân dân tỉnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2000, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2010; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Bình tặng Cờ đơn vị gương mẫu về mọi mặt năm 1999; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm 2003, 2011; Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm 1998, 1999; Toà án nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm 1991, 2002, 2008; Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2005-2010; Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua các năm 2000, 2009. Các đồng chí nguyên lãnh đạo TAND tỉnh qua các thời kỳ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương và của Ngành Toà án nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Toà án Thái Bình quyết tâm học tập, phấn đấu và rèn luyện, giũ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp trong tình hình mới.

img


cdscv