Skip to main content

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị chi bộ giới thiệu nhân sự bổ sung chi ủy viên chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

(26/05/2021 15:29)

Ngày 25/5/2021, thực hiện Quy định số 69-QĐ/HU, ngày 19/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy; Chi ủy chi bộ Tòa án nhân dân huyện đã triệu tập hội nghị chi bộ để thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung chi ủy viên chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí: Đ/c Vũ Thị Hà - Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT huyện ủy; Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hương - Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Đ/c: Nguyễn Ngọc Hưng - Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy phụ trách công tác cán bộ và 10 đảng viên của chi bộ Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà.

Để kiện toàn bổ sung Cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ TAND huyện Hưng Hà đã thực hiện 05 bước quy trình giới thiệu nhân sự theo quy định. Chi ủy và chi bộ đã thống nhất cao giới thiệu đồng chí Trần Thị Nhàn - Phó Chánh án TAND huyện Hưng Hà là nhân sự bổ sung Chi ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

image

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm chúc mừng đồng chí Trần Thị Nhàn

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Bí thư chi bộ, Chánh án TAND huyện Hưng Hà cảm ơn các đồng chí thành viên đoàn công tác của Huyện ủy đã về dự và giúp đỡ chi bộ cơ quan thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung chi ủy viên chi bộ TAND huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau hội nghị này, chi bộ sẽ hoàn thiện các biên bản, hồ sơ cán bộ và lập tờ trình đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hưng Hà xem chỉ định bổ sung cấp ủy theo quy định.


Các tin khác

Lượt xem: 45
cdscv