Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2021

(28/12/2020 17:16)

Sáng ngày 28/12/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị tại điểm cầu TAND tỉnh có các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh án TAND các huyện, thành phố. Tại 08/08 điểm cầu TAND các huyện, thành phố gồm có các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký

image

Đồng chí Phạm Văn Thịnh - Tỉnh ủy Viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo TAND tỉnh, đồng chí Đỗ Mạnh Tăng - Phó chánh án trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình. Theo đó, năm 2020 Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình thụ lý 5.009 vụ, việc các loại; đã giải quyết 4.739 vụ, việc; đạt tỷ lệ 94,6%. Chất lượng giải quyết án được nâng lên, tỷ lệ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan thấp hơn năm trước và thấp hơn mức mà Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc Hội quy định; Tòa án nhân dân hai cấp đã tổ chức 81 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; trong đó có 11 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến để rút kinh nghiệm chung cho tất cả thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký, kiểm sát viên, điều tra viên hai cấp trong tỉnh; đăng tải 3.708 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân (Tòa án tỉnh 227 bản án, quyết định; Tòa án huyện, thành phố 3.481 bản án, quyết định); Tòa án tỉnh đã tiến hành kiểm tra tổng số 3.170 hồ sơ án đã có hiệu lực pháp luật và 3.225 bản án, quyết định của Tòa án các huyện, thành phố để kịp thời phát hiện sai sót và rút kinh nghiệm trong công tác xét xử; đã ban hành quyết định thi hành án đối với 1.510 bị án, đạt tỷ lệ 100%; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, đến nay không còn tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, bức xúc kéo dài. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, đã tổ chức tốt các phong trào thi đua và thu được những kết quả cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả có 03 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 11 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, trong đó có 02 tập thể được tặng Bằng khen của Chánh án tối cao và 02 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 01 tập thể là Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ được tặng danh hiệu Cờ thi đua Tòa án nhân dân; 01 tập thể là Tòa Hình sự được đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với cá nhân có 165 cá nhân đạt lao động tiên tiến; trong đó: 35 cá nhân được Chánh án Tòa án tỉnh tặng Giấy khen, 24 cá nhân danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Chánh án tối cao, 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 22 Hội thẩm nhân dân được Chánh án tỉnh tặng Giấy khen, 07 Hội thẩm được tặng Bằng khen của Chánh án tối cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo TAND tỉnh cũng đã nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình giải quyết, xét xử các loại án để kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu công tác năm 2021.

Tại hội nghị, lãnh đạo TAND tỉnh đã tổ chức trao thưởng cho đại diện một số tập thể và cá nhân, hội thẩm nhân dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

image

image

image

image

image

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh yêu cầu các đơn vị Tòa án hai cấp trong tỉnh căn cứ nghị quyết của Ban Cán sự Đảng TAND tối cao và Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2021, sự chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác năm 2021. Theo đó, Tòa án nhân dân hai cấp cần tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét cử các loại vụ việc, thực tiện tốt nguyên tắc tranh tụng; tổ chức tốt phiên tòa rút kinh nghiệm; thực hiện việc công khai bản án, quyết định của Tòa án theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ của cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp; tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và các chức danh tư pháp, thực kiện kế hoạch điều động, luận chuyển công tác đối với cán bộ công chức TAND hai cấp theo đúng chỉ đạo của TAND tối cao; đẩy mạnh công tác thi đua, nâng cao chất lượng trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua bám sát mục tiêu chính của phong trào thi đua “Vì Công lý” do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát động tại Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ IV, làm cho phong trào thi đua có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.


Các tin khác

Lượt xem: 76
cdscv