Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05/2020/CT-CA của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

(10/08/2020 14:57)

Thực hiện Chỉ thị số 05/2020/CT-CA ngày 28/7/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ngày 03/8/2020 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các Tòa án nhân dân.

image

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, người lao động thuộc Tòa án nhân dân tỉnh và 08/08 đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã quán triệt, triển khai toàn bộ nội dung Chỉ thị số 05/2020/CT-CA của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các Tòa án nhân dân, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tòa án nhân dân tối cao về phòng chống tham nhũng; thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân, bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán và quy định về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Thông qua việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý cán bộ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; xây dựng hình ảnh người Thẩm phán, người cán bộ giữ chức danh tư pháp Tòa án nhân dân thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, liêm khiết, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ; tiến hành kiểm tra, xác minh ngay khi có nguồn tin từ các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân về các hành vi vi phạm của người tiến hành tố tụng; xử lý nghiêm minh kịp thời, đúng quy định của pháp luật và các quy định, quy chế của Tòa án nhân dân nếu xảy ra các hành vi vi phạm...


Các tin khác

Lượt xem: 37
cdscv