Skip to main content

TAND tỉnh Thái Bình triển khai kết luận của Chánh án TAND tối cao tại Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử và triển khai thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

(07/07/2020 08:04)

Ngày 06/7/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai kết luận của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử và triển khai thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Đồng chí Phạm Văn Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó chánh án, Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thành phố.

image

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thịnh đã triển khai Kết luận của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao gồm một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết, xét xử các loại án trong 09 tháng đầu năm 2020, những giải pháp để khắc phục các hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân; dự thảo kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Tòa án nhân dân dân tối cao, qua đó xác định những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong hoạt động xét xử, giải quyết các loại án đối với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình; những nội dung công việc, trách nhiệm của Tòa án nhân dân hai cấp trong việc triển khai thi hành Luật hòa giả, đối thoại tại Tòa án, coi đây là nhiệm vụ cấp bách và rất quan trọng từ nay đến cuối năm 2020 để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân, góp phần giảm áp lực công việc của các Tòa án.

Các đại biểu đã tích cực thảo luận, trao đổi, đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án theo luật định; chia sẻ những kinh nghiệm trong thời gian thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại đơn vị. Khi Luật Hòa giải, đối thoại có hiệu lực thi hành, những kinh nghiệm đó sẽ là cơ sở, tiền đề để công tác hòa giải, đối thoại tại các trung tâm đạt kết quả cao hơn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh yêu cầu TAND hai cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2020 đã đề ra.


Các tin khác

Lượt xem: 32
cdscv