Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức nghi lễ chào Cờ đầu tháng

(01/06/2020 10:42)

Thực hiện quy định của Tòa án nhân dân tối cao và Công văn 190/TANDTC-VP về việc tiếp tục thực hiện nghi lễ chào Cờ đầu tháng.

image

Toàn cảnh buổi lễ chào Cờ

Đúng 7h00’ ngày 01/6/2020 toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tập trung tại sân Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện nghi lễ chào cờ nghiêm túc, trang nghiêm. Thông qua nghi lễ chào Cờ đầu tháng nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng và góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình nói riêng và hệ thống Tòa án hai cấp tỉnh Thái Bình nói chung.

Sau buổi lễ chào cờ, đồng chí Phạm Văn Thịnh - Tỉnh Ủy viên, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Bí Thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Thái Bình đã thông tin tóm tắt về tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh và tình hình thời sự liên quan đến hệ thống Tòa án trong thời gian qua; qua đó đồng chí cũng triển khai những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chịnh trị của địa phương cũng như của hệ thống Tòa án hai cấp tỉnh Thái Bình.


Các tin khác

Lượt xem: 80
cdscv