Skip to main content

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tham gia giờ học toàn tỉnh với chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

(22/08/2019 16:44)

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Bình, đúng 19 giờ ngày 21/8/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh tham gia giờ học toàn tỉnh với chuyên đề “ 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức được truyền hình trực tiếp qua sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình.

gio-hoc-toan-tinh.jpg

Toàn cảnh giờ học

Trong giờ học, các cán bộ, đảng viên đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu khái quát về: Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoàn cảnh ra đời, những nội dung cơ bản của bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu cơ bản của đất nước, dân tộc, của Đảng ta sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người; tình cảm và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Thái Bình và những thành tựu của Thái Bình đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc…

Giờ học toàn tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ý nghĩa và những giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn sức mạnh tinh thần dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt. /.


Các tin khác

Lượt xem: 28
cdscv