Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

(15/07/2019 16:34)

Sáng ngày 15/7/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đến dự và triển khai các nội dung tại điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh có đồng chí Phạm Văn Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; tại 09/09 điểm cầu có toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình.

PCTN 1.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công văn số 67/TAND-TH ngày 03/7/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ trong các cơ quan, đơn vị Tòa án nhân dân các cấp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thịnh - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của đảng về công tác phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; chấp hành nghiêm quy định về những việc cán bộ, công chức, người lao động không được làm theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp đã được đề ra trong đề án “Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Tòa án” được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt ngày 23/12/2015. Tăng cường công tác quản lý cán bộ; siết chặt công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, chỉnh đốn tác phong làm việc của cán bộ; xây dựng hình ảnh người Thẩm phán, cán bộ giữ chức danh tư pháp gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ; tiến hành kiểm tra, xác minh ngay khi có nguồn tin từ các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân về các hành vi vi phạm của người tiến hành tố tụng; xử lý nghiêm minh kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và các quy định, quy chế của Tòa án nhân dân nêu có sảy ra sai phạm...


Các tin khác

Lượt xem: 29
cdscv