Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

(21/11/2018 15:39)

Thực hiện Kế hoạch số 1109-KH/BCSĐ ngày 30/10/2018 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao; Kế hoạch số 147-KH/BCSĐ ngày 12/11/2018 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình về tổ chức quán triệt, tuyên truyền Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán. Ngày 19/11/2018 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán.

Quán triệt và triển khai các nội dung nghiên cứu, học tập có đồng chí Tô Thị Lý, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh; tại 09/09 điểm cầu có cán bộ, đảng viên, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án nhân dân hai cấp đã được nghe đồng chí Tô Thị Lý - Phó Chánh án TAND tỉnh triển khai những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn bản: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết 02-NQ/BCS ngày 14/5/2018 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ; Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán; Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đồng chí Tô Thị Lý - Phó chánh án TAND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nghiên cứu để nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các văn bản, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, đưa việc thực hiện Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán thành công việc tự giác, thường xuyên nhằm xây dựng hình ảnh người Thẩm phán, cán bộ giữ chức danh tư pháp gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 62
cdscv