Skip to main content

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII)

(01/08/2018 09:52)

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tô Thị Lý – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động được nghe đồng chí Phạm Xuân Biền – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Sau học tập Nghị quyết, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong các chi bộ trực thuộc viết bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII và liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cá nhân; đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân của các cán bộ, đảng viên là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm.

Vũ Thúy


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 95
cdscv